Elektrik Tesisat Projesi

Elektrik projesi bir yapının enerji ihtiyacını karşılayacak tüm elektrik tesisatının yürürlükte olan esas ve kanunlara uygun olarak bilgisayar ortamında tüm detaylarıyla çizilmesi işidir. Yapı kullanım amaçlarına ve ihtiyaçlarına göre aydınlatma, priz , yangın ihar, güvenlik, seslendirme vb. gereksinimler belirlenerek yapı elektrik projeleri hazırlanır. 

ANTALYA ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ

Yapının statik ve mimari projeleri ne kadar önemli ise elektrik projeleri de o kadar önemlidir. Çünkü projesiz hatalı yapılacak bir elektrik tesisatı insan hayatının kaybına, iş gücü kaybına, maddi kayıplara ve zaman kaybına neden olabilir. Yapının elektrik alt yapısı ile ilgili işlemler doğru şekilde hazırlanmış bir elektrik projesine uygun olarak yapılmalıdır. Ayrıca bir yapının belediyeden ruhsat alabilmesi için elektrik projesine sahip olması zorunluluktur. 

ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ

ELEKTRİK PROJESİ