Elektriksel Kontroller

ANTALYA ELEKTRİK TESİSAT KONTROL VE MUAYENESİ

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde Elektrik tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması Madde 2.3 ve tablo 3’te belirtilmiştir.

Elektrik tesisatı kontrolleri standardlarda aksi belirtilmedikçe yılda en az 1 defa ilgili yönetmelikler de ve standartlarda belirtilen kriterlere göre Elektriksel İç Tesisat Kontrolleri, Elektrik Pano Kontrolleri, Paratoner Kontrol ve Ölçümleri , Topraklama Ölçümü, Jenaratör Kontroller olarak yapılmalıdır.

ANTALYA ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ

ANTALYA ELEKTRİK TESİSAT MUAYENESİ

ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜe