Kaldırma Ve İletme Ekipmanları Kontrolü

ANTALYA KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ

28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği Madde 2.2 kapsamında Kaldırma – İletme Makinelerinin periyodik kontrolleri zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu ekipmanlar aynı Yönetmelikte Tablo -2’de belirtilmiştir. Periyodik kontrol periyodları yönetmeliğin içinde belirtilmiş olmakla beraber, yılda 1 kereden az olmamak kaydı ile ekipmanın kullanım sıklığı, kullanım yeri gibi şartlar göz önünde bulundurularak yapılacak risk analizi sonucu belirlenmelidir.

SİGMA TEST kaldırma-iletme makineleri başlığı altında aşağıda belirtilen ekipmanların kontrollerini yapmaktadır;

ANTALYA KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ

ANTALYA KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK MUAYENESİ