Periyodik Kontrol ve Muayene

SİGMA TEST , İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrol ve muayene yapan Mühendislik Kuruluşudur.Periyodik kontroller yasa ve yönetmelikler gereği yılda bir defa yapılmak zorundadır.Sigma Test olarak periyodik kontrol hizmetini Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirmekteyiz.

Periyodik Kontrol Yapma Yetkisi

Yazımıza iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini kimler yapabilir sorusuyla başlayacak olursak eğer, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4. Maddesi’nin ğ bendinde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tanımlanmıştır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01.10.2017 tarihinde 30197 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmış olan “İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ” uyarınca “EKİPNET” sistemine kayıt zorunlu hale getirilmiştir.İşletme yetkilileri, periyodik kontrol yapacak personellerin ekipnet kayıt  numarasını sistem üzerinden kontrol ederek ilgili personelin periyodik kontrolleri yapmaya yetkili olup olmadığını görebilecektir.   

antalya periyodik kontrol
makina periyodik kontrol ve muayenesi

İş Ekipmanlarının Tanımı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4. Maddesi’nin c bendinde iş ekipmanı tanımlanmış olup bu düzenlemeye göre; İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisattır. İlgili yönetmelik maddesi yorumlandığında işyerinde kullanılan bütün makina, alet, tesis ve tesisatın periyodik kontrolünün yapılması gerektiği anlamı çıksa da periyodik kontrollerin hangi iş ekipmanlarında yetkili kişiler tarafından uygulanması gerektiği ilgili yönetmeliğin ekinde belirtilmiştir. Yönetmeliğin ekinde bahsedilen iş ekipmanları Basınçlı Kaplar, Kaldırma İletme Ekipmanları, Tesisatlar ve Tezgahlar olmak üzere dört ayrı gruba bölünmüştür.

 • Basınçlı Kaplar: Buhar kazanları, Kalorifer kazanları, Taşınabilir gaz tüpleri(Dikişli, dikişsiz), Taşınabilir asetilen tüpleri, Manifoldlu asetilen tüp demetleri, Manifoldlu tüp demetleri, Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü), Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı), Kullanımdaki LPG tüpleri, Basınçlı hava tankları, Kriyojenik tanklar, Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar.
 • Kaldırma-İletme Ekipmanları: Kaldırma ve/veya iletme araçları (Asansörler, vinçler vb.), Yürüyen merdiven ve yürüyen bant, İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift), Yapı İskeleleri.
 • Tesisatlar: Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner, Akümülatör, Transformatör, Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı, Yangın Söndürme cihazı, Havalandırma ve Klima Tesisatı.
 • Tezgahlar: Takım tezgâhları, CNC makinaları, tekstil tezgâhları gibi makinaların genel adı olarak kullanılmakta olup ilgili yönetmelikte de tezgahlar tanımının net bir şekilde açıklanmadığı görülmektedir. 24/04/2017 tarihinde ilgili yönetmelikte yapılan düzenlemeyle periyodik kontrolün yetkili bir kişi tarafından yapılmasının zorunlu olduğu belirtilen tezgahlar için “Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir.” şeklinde bir düzenleme eklenerek tezgahların artık yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolünün yapılmasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir. Uygulamada yapılan düzenlemenin yanlış olduğu yönünde görüşler olsa da mevcut durum bu şekilde sürmektedir
makina periyodik kontrol
periyodik kontrol firmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir.

Periyodik Kontroller Neden Yaptırılmalıdır?

 • İş kazalarının önüne geçmek
 • Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak
 • Verimli çalışma koşullarını düzenlemek
 • Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak
 • İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak
 • Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek
 • Üretimin verilendirilmesine katkıda bulunmak
 • Yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazalarını önlenerek, iş güvenliğini sağlamak.

Hangi Sıklıkla Periyodik Kontrol Yapılmalı

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde uygulanacak olan zaman aralığı ilgili yönetmeliğin ek III ‘ünde yer alan tablolarda belirtilmiştir. Uygulanacak süre standartlarda belirtilmemiş ise imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılmalıdır. Zaman aralığı imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

SİGMA TEST , İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrol ve muayene yapan Mühendislik Kuruluşudur. Periyodik kontroller yasa ve yönetmelikler gereği yılda bir defa yapılmak zorundadır. Sigma Test olarak periyodik kontrol hizmetini Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirmekteyiz. Antalya periyodik kontrol , muayene , ölçüm  veya test firması dendiği zaman akla gelen ilk firma olmamızın sebebi Antalya ve tüm Türkiye de Periyodik Kontrol Muayene ve Test Raporlarımızın Çalışma Bakanlığı denetimlerinde eksiksiz bir şekilde geçmesidir. Periyodik kontrol , muayene, test ve ölçüm raporu ihtiyaçlarınız için güvenilir firma arıyorsanız. Lütfen bizimle iletişime geçin.

Antalya periyodik kontrol

Antalya periyodik muayene