BİZ KİMİZ?

SİGMA TEST KONTROL ve MÜHENDİSLİK, kuruluşundan itibaren tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde mümkün olan en yüksek kalite ve hizmet standartlarına ulaşmak için çalışmaktadır. Kalite yönetim sistemi ve uzman kadrosuyla, periyodik kontrol, çevresel kirlenme, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve kalite sistemleri konularında uluslararası standart ve normlara uygun hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda hazırlayacağımız raporlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca da kabul görmektedir.

VİZYONUMUZ

Ticari, hukuki ve ahlaki kuralları önemseyen firma olarak toplumsal saygınlığımızı hep korumak ve müşterilerimize en iyi hizmeti güvenilir şekilde sunarak sektöründe iyilerden birisi olmaktır.

MİSYONUMUZ

Periyodik muayene hizmetlerimizin yasalara, standartlara ve gizlilik ilkesine uygun olarak doğru, güvenilir yerine getirmesini ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetini kalıcı olarak sağlamaktır.

AMACIMIZ

Ülkemizin ve şirketimizin en değerli varlığı genç, çalışkan, tutkulu, iyi yetişmiş insan kaynağıdır.

Bu zengin kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

Bu hizmetlerimizi de sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

HAYALİMİZ

Ana faaliyet alanlarımızda, tüm dünyada kaliteli, güvenilir, hızla ve tutkuyla hizmet verebilen, bu sayede en çok tercih edilen uluslararası muayene, gözetim, test ve belgelendirme kuruluşlarından bir tanesi olmak.

Bu yönüyle, Türkiye’ de lider ve takip edilen pozisyonunu sürekli büyümesiyle anlamlı kılmak.

STRATEJİMİZ

Objektif gerçeklikle kararlar alan, sorumluluklarının bilincinde, dinamik bir yönetim anlayışı. Akılcı, üretken, özgüveni yüksek, kendine ve işine saygılı çalışanlar.

Çalışanları bütünleşen, güven iklimi var olan ve yetki devrine yatkın bir organizasyon.

Müşteri odaklı olup, mümkün olan en kısa zamanda müşterilerinin taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkate alıp değerlendiren bir hizmet anlayışı.

GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK

Hizmetlerimizde, ticari, mali ve diğer tüm baskılardan arınmış olarak gerçekleştireceğimizi, periyodik muayene hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gerek şirket işlerinin gerekse müşteri işlerinin tarafsızlığı, bağımsızlığı, gizliliği ve dürüstlüğü ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı, dokümante edilmiş prosedürlerle tanımlanan muayene hizmetlerini, prosedürlere uygun olarak gerçekleştireceğimizi, muayene hizmetlerini gerçekleştirirken sorumluluk ve güvenilirlik arasında uygun ayırımı yapıp güvenliği sağlayacağımızı, muayene hizmetlerini hiç bir baskı altında kalmadan gerçekleştireceğimizi,

Perİyodik kontrol ve muayene hizmetlerini, tarafsızlığın öneminin anlaşılmasını, çıkar çatışması olabilecek noktaların belirlenerek bunların yönetilmesini ve tarafsızlığını garanti altına alacağını,

Yürüttüğü faaliyetleri; yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, herhangi bir ayrım yapmaksızın gerçekleştirip, tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa sürede sonuçlandıracağını taahhüt ederiz.