Voc Gaz Ölçümü

Uçucu organik bileşikler (VOC) çoğu renksiz,kokusuz, olan çeşitli sıvı gazlardan oluşan bir gruptur. VOC’ler alçak atmosferde ozon tabakasını oluşturmak için diğer çevre kirleticler ile tepkimeye girerek tehlikeli sonuçlar oluşturur. Yüksek oranda bulunan VOC’ler plastik,lastik v.b gibi doğaya zarar vermekle beraber insan sağlığına doğrudan zarar vererek karsinojene sebep olabilir.

İşyeri ortamında bulunan havadaki uçucu organik bileşiklerin tayini için, yetkilendirilmiş personel tarafından ortam havasından ölçüm türüne göre örnekleme pompası yardımıyla numune(ler) alınmaktadır. Laboratuvarımıza ulaşan numuneler, Gaz Kromatografi cihazıyla TS IS 16200-1 standardında belirtilen metoda uygun olarak analiz edilerek Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik EK-1’e göre değerlendirilir ve  mg/m³ cinsinden rapor halinde sunulur.

ANTALYA VOC GAZ ÖLÇÜMÜ

ANTALYA GAZ ÖLÇÜMÜ