Elektrik Güç Artış Projesi

Elektrik tesisatının yetersiz kaldığı durumlarda kurulu tesisatın gücünün artırılması için enerji dağıtım şirketine güç artırım talebi yapılması gereklidir. Bunun  için bazı prosedürler işletilir. Gerekli taleplerin ardından kurulu güç artırımı işlemi, yetkili elektrik firmalarının deneyimli personeli ile yapılmaktadır.

Bütün prosedürlerde elektrik dağıtım şirketinin onayı gereklidir. Güç artırım talebi yapıldıktan sonra elektrik gücü artırım bedeli ödenmesi gerekir. Talep sonrası ise bağlantı gücü hesabı yapılır.

Antalya da sözleşme  gücünün aşılmasından dolayı veya mevcut elektrik tüketiminin üstüne çıkılmak istenmesi durumunda  Güç Artışı Projesi yaptırmak zorunludur. Antalya da Elektrik Projesi konusunda kendini kanıtlamış mühendis kadromuzla Elektrik Projelerinizi isteğiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlayarak Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinde onaylatıyoruz. Antalya Elektrik Projesi veya Antalya Elektrik Güç Artışı Firmaları arasında en güveniliri firma olarak sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Güç Artırım Talebi Prosedürü

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’ne göre, elektrik dağıtım sistemine bağlı kullanıcılar ya da sistem dışındaki bir kullanıcı, güç arttırma talebinde bulunabilir. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kurulu güç artırma talebinde bulunulması gereklidir.

Elektrik tüketicileri, elektrik faturalarında belirtilen sözleşme gücü artırım işlemi veya azaltmak için güç artırım talebi yaparak, sözleşmede değişiklik isteyebilmektedir. Talep edilen güç sebebi ile kurulu güçte ertış gerekliyse tüketici başvuru sırasında bir güç artırım projesi sunmalıdır.

Elektrik dağıtım şirketi, tüketicinin elektrik gücü arttırım talebini inceleyerek 10 iş günü içinde olumlu veya olumsuz cevap verir. Saha etüdü gerektiren güç artırma talebi için 20 iş günü içinde cevap verilir. Sözleşme gücü kapsamında değişiklik yapılması uygun bulunursa bağlantı sözleşmesi güç artırım işlemlerini içerecek şekilde tadil edilir.

Güç artırma talebi, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmak zorundadır. Bir yıl içinde en fazla 3 kez güç artırımı talep edilebilir. Talebi kabul edilmeyenlerden takip eden 6 aylık süre içerisinde sözleşme gücünden fazla usulsüz elektrik enerjisi tüketimi tespit edilirse yönetmelik hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

Antalya da sözleşme  gücünün aşılmasından dolayı veya mevcut elektrik tüketiminin üstüne çıkılmak istenmesi durumunda  Güç Artışı Projesi yaptırmak zorunludur. Antalya da Elektrik Projesi konusunda kendini kanıtlamış mühendis kadromuzla Elektrik Projelerinizi isteğiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlayarak Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinde onaylatıyoruz. Antalya Elektrik Projesi veya Antalya Elektrik Güç Artışı Firmaları arasında en güveniliri firma olarak sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Güç Artırım Talebi İçin Gerekli Evraklar

AEDAŞ güç artırımı veya Boğaziçi elektrik güç artırımı işlemlerinde farklı bedeller veya evraklar istenebilir.
Güç artırım talebi için istenen evraklar şunlardır;
Şahıslar için:

 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Gayrimenkul sahibi kimlik fotokopisi
 • Vekaletname

Özel firmalar için:

 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • İmza beyanı fotokopisi
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Vekaletname

Limitet ve anonim şirketler için:

 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Ticari Sicil gazetesi
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Yetkili kimlik fotokopisi
Antalya da sözleşme  gücünün aşılmasından dolayı veya mevcut elektrik tüketiminin üstüne çıkılmak istenmesi durumunda  Güç Artışı Projesi yaptırmak zorunludur. Antalya da Elektrik Projesi konusunda kendini kanıtlamış mühendis kadromuzla Elektrik Projelerinizi isteğiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlayarak Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinde onaylatıyoruz. Antalya Elektrik Projesi veya Antalya Elektrik Güç Artışı Firmaları arasında en güveniliri firma olarak sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Güç Artırımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Güç artırımı hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Hepsini detaylı bir şekilde açıkladık. Güç arttırımı gibi durumlarla karşı karşıya kalan elektrik kullanıcılarının en sık sorduğu sorulardan olan “sözleşme gücü, güç arttırımı projesi” kavramları, kullanıcıların mevcut elektrik tesisatlarını ilgilendiren terimlerdir. Sözleşme gücü, elektrik sözleşmeleri üzerinde kullanıcıların tesisatlarının mevcut bağlantı güçlerinin hesaplanması ile belirlenen kilowatt bazındaki değeri ifade eder.

Sözleşme üzerinde belirtilen bağlantı gücü değerinin aşılması durumunda, elektrik şebekesi kurumsal ya da bireysel müşterilerine bağlantı sözleşmesi üzerinde belirtilen değerin aşıldığına ilişkin uyarı yollayarak güç arttırımı yapmasını tavsiye eder. Bu noktada elektrik kullanıcısının tüm elektrikli aletlerini kapsayan ve gündelik elektrik kullanımına yeterli olabilecek tesisat planı olan güç artırımı projesi ihtiyacı doğar.

Antalya da sözleşme  gücünün aşılmasından dolayı veya mevcut elektrik tüketiminin üstüne çıkılmak istenmesi durumunda  Güç Artışı Projesi yaptırmak zorunludur. Antalya da Elektrik Projesi konusunda kendini kanıtlamış mühendis kadromuzla Elektrik Projelerinizi isteğiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlayarak Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinde onaylatıyoruz. Antalya Elektrik Projesi veya Antalya Elektrik Güç Artışı Firmaları arasında en güveniliri firma olarak sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Güç Artırımı Projesi ve Bağlantı Anlaşması Hakkında Merak Edilen Detaylar?

Güç artırımı projesi, kurumsal ya da bireysel elektrik kullanıcılarının mevcut elektrik tesisatlarının günlük elektrik yükünü karşılamaması durumunda çizilmesi gereken tesisat projeleri olarak tanımlanır. Elektrik güç artırımı proje, elektrik mühendisleri tarafından belirlenen kriterler göz önünde bulundurularak yapının tüm elektrik altyapısının gözden geçirilmesi ile başlar.

Bu süreçte mevcut tesisattaki kullanım yetersizliğine ve güç aşımına neden olan sorunlar giderilerek elektrik yükünü kaldırabilecek bir elektrik altyapısı inşa edilir. Mevcut elektrik tesisatı güçlendirilirken mülkte kullanılan elektrikli eşyaların tesisat üzerinde oluşturdukları yük de göz önünde bulundurulur. Güç arttırımı projesi tamamlandıktan sonra, kullanıcı dağıtım şebekesi ile imzalanan bağlantı anlaşması ile sözleşme gücü değerini yükseltmiş olur.

Antalya da sözleşme  gücünün aşılmasından dolayı veya mevcut elektrik tüketiminin üstüne çıkılmak istenmesi durumunda  Güç Artışı Projesi yaptırmak zorunludur. Antalya da Elektrik Projesi konusunda kendini kanıtlamış mühendis kadromuzla Elektrik Projelerinizi isteğiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlayarak Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinde onaylatıyoruz. Antalya Elektrik Projesi veya Antalya Elektrik Güç Artışı Firmaları arasında en güveniliri firma olarak sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Güç Değişim Talebi için Güç Artırımı Projeleri Neden Önemli?

Detayları elektrik mühendisi gibi uzmanlar tarafından çizilen güç artırımı projeleri, öncelikli olarak iş yerinde veya evde kullanılan mevcut tesisat altyapısının elektrik kullanımını karşılayabilecek yeterlilikte olabilmesi açısından büyük önem arz eder.

Bu doğrultuda planı çizilecek olan güç artırım projesi, elektrik kullanıcısına sahip olduğu tüm elektronik aletlerin yükünü taşıyabilecek bağlantı gücüne sahip bir altyapı oluşturur. Kullanım verimliliğini arttıracak olan güç artırımı, aynı şekilde elektrik sözleşmesinde kullanıcı ile dağıtım şebekesi arasında belirlenen güç miktarının arttırılmasına da olanak verir.

Bir diğer doğrultuda güç artırımı yaptıracak olan kurumsal ya da bireysel elektrik kullanıcılarının mevcut kullanımlarının yeterli olmadığı durumlarda kilowatt bazında daha yüksek bir bağlantı gücü ihtiyaçları doğar. Bu ihtiyaç karşılanmadığı taktirde hat üzerindeki fazla elektrik yükü hattın aşırı yükten dolayı kısa devre yapmasına neden olur.

Şalter atması, kısa devre gibi durumlar günlük elektrik kullanımını olumsuz etkilediği gibi iş yerinde ya da evde kullanılan elektrikli aletlere zarar da verebilir. Bahsi geçen olumsuzlukların engellenebilmesi için kullanıcıların gerekli evrakları ve projelendirme süreçlerini tamamlayıp güç artırımı proje taslakları ile gerekli kurumlara güç değişim talebi ve başvurusunda bulunabilirler.

Antalya da sözleşme  gücünün aşılmasından dolayı veya mevcut elektrik tüketiminin üstüne çıkılmak istenmesi durumunda  Güç Artışı Projesi yaptırmak zorunludur. Antalya da Elektrik Projesi konusunda kendini kanıtlamış mühendis kadromuzla Elektrik Projelerinizi isteğiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlayarak Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinde onaylatıyoruz. Antalya Elektrik Projesi veya Antalya Elektrik Güç Artışı Firmaları arasında en güveniliri firma olarak sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Güç Artırımı İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Güç artırımı yapmak isteyen kullanıcılar, elektrik sözleşmelerini yenilemeleri ve sözleşme üzerinde belirtilen sözleşme gücü miktarını yükseltmek adına gerekli evraklarla doğru yerlere başvuru yapmalıdırlar. Güç arttırımı için gerekli olan evraklar arasında kişinin kimlik belgesi, kimlik belgesinin fotokopisi, tapu belgesi ya da mevcut mülk kira ise kira kontratı belgesi ve elektrik faturası gibi evraklar yer alır.

Bu evrakların eksik ya da yetersiz olması durumunda güç artırımı başvuruları geçersiz kabul edilecek ve belgeler yeniden teslim edilene kadar süreç askıya alınacaktır. Aynı şekilde elektrik güç artırımı başvurusu yapacak olan kişi ya da kurumların, mevcut tesisatları yetersiz ise bir takım prosedürleri yerlerine getirmeleri de gerekmektedir.

Bu prosedürler arasında en önemlisi, detaylarından yukarıda bahsettiğimiz güç arttırımı projeleridir. Bahsi geçen altyapı ve tesisat sorunlarının güç arttırımı projeleri ile giderilmesi durumunda kişi güç artırım için dağıtım şebekesine başvuru yapabilir.

Antalya da sözleşme  gücünün aşılmasından dolayı veya mevcut elektrik tüketiminin üstüne çıkılmak istenmesi durumunda  Güç Artışı Projesi yaptırmak zorunludur. Antalya da Elektrik Projesi konusunda kendini kanıtlamış mühendis kadromuzla Elektrik Projelerinizi isteğiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlayarak Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinde onaylatıyoruz. Antalya Elektrik Projesi veya Antalya Elektrik Güç Artışı Firmaları arasında en güveniliri firma olarak sizinle çalışmaktan memnuniyet duyarız.

ELEKTRİK GÜÇ ARTIŞ PROJE TALEPLERİNİZ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

güç artış projesi

güç artış projesi

elektrik güç artışı

antalya güç artışı

anlaşma gücü artışı