Elektrik İç Tesisat Kontrolü

Elektrik İç Tesisat Kontrolü’nün Önemi

Elektrik Tesisat Kontrolü’nün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Ekipmanları Yönetmeliği EK-III maddesince azami olarak 1 yıllık periyotlar halinde topraklama ve paratoner kontrolleri ile birlikte yapılması zorunlu kılınmıştır. Tesisatın iş sağlığı ve işçi güvenliğini sağlayıp sağlamadığının kontrolü için gerekli ve zorunludur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, madde 353 ve madde 354 uyarınca elektrik tesisat kontrolü zorunlu kılınmıştır ve işletmelerce yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca, Elektrik Tesisat Kontrolü’nün sadece tesis ilk kurulduğunda değil yönetmelikte de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır.

ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ
ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENESİ

Elektrik İç Tesisat Kontrolü Nasıl Yapılır? 

Elektrik tesisat kontrolünde işletmelerin: branşman, enerji odası, kablo şaftı, sayaç ve dağıtım panoları, ag kompanzasyon, buatlar, prizler ve aydınlatma bazında gözden geçirilip ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlemler arasında termal kamera ile kontrol oldukça önemlidir. Uzaktan ölçüm cihazları olan termal kameralar, oluşan arıza sonucu nesnelerin yaymış oldukları kızılötesi enerjiyi (ısıyı) algılayarak elektronik sinyale dönüştürür ve termal görüntü olarak yansıtır. Bu şekilde sorunlu bölge tespit edilerek büyük hasara yol açmadan önce gerekli önlemler alınır. Termal kamera ile panolar ve ısınma olabilecek kısımlar kontrol edilip raporlanır. Tesisteki kaçak akım koruma rölelerinin çalışıp çalışmadığı, açma akımları ve zamanlarının testi yapılarak uygun olup olmadığı kontrol edilir. Süreklilik testi ile topraklama hattının son tüketiciye kadar ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. 

ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT ÖLÇÜMÜ
ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT RAPORU

Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Belgesi Verilmeden Önce Yapılması Gereken Kontroller

 • Gerilim düşüm ölçümleri,
 • Panoda var olan iletkenlerin bağlantı kontrolü,
 • Bütün şalterlerin, sigortaların ve şebeke prizinin tespiti,
 • Panodaki kabloların akım kapasitesi ölçümü,
 • Panoda bulunan elektrik tehlike işaretinin kontrolü,
 • Panolarda bulunan tek hat şemasının kontrolü,
 • Sigortanın ve artık akım koruma düzeneğinin, pano şalterinin doğru etiketlendirilmesi,
 • Panoların dış etkenlere karşı korunabilmesinin kontrolü,
 • Sigorta kutularının içerisindeki kablo renklerinin doğru kodlamalar ile yapılıp yapılmadığı,
 • Elektrik kablolarının mekanik etkilere karşı sağlamlığı,
 • Panoya dışarıdan gelecek mekanik etkilere karşı kontrolü,
 • panolardaki topraklanma ile nötr barlarının kontrolü,
 • Topraklanma ölçümleri ve kontrolleri,
 • panonun izolasyon direnci ölçümü gibi durumlar tespit edilir.
 • Kontrollerin sonunda eğer uygun görülürse firmaya elektrik tesisatı uygunluk belgesi raporu şeklinde teslim edilir.

ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ

ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT MUAYENESİ

ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT RAPORU

ANTALYA ELEKTRİK İÇ TESİSAT ÖLÇÜMÜ