topraklama ölçümü periyodik kontrol

Topraklama Ölçümü Ve Raporu

İşletmelerde yapılacak olan topraklama ölçümü ve uygunluk beyanları Elektrik Mühendisler Odası SMM belgesi sahibi Elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir. Topraklama ölçümü ve raporunda yetki belgeleri ve topraklama ölçüm cihazına ait güncel kalibrasyon belgeleri de olmak zorundadır. Antalya ve tüm türkiyede topraklama ölçümü yapan firmamız topraklama ölçümü ve raporunu hazırlayan en yetkin firmalar arasındadır. Çalışma bakanlığı denetimi için gerekli topraklama ölçümünü ve TSE Topraklama Ölçümü ve Başvurusu denetimlerinde Antalya, İstanbul, Isparta, Muğla, Denizli ve tüm Türkiye’de topraklama ölçümü yapan firmalar arasında en güvenilir firmalardan biri olan Sigma Test’e ulaşmak için lütfen bizi arayın.

Topraklama ölçüm raporları can ve mal güvenliği dışında aşağıdaki denetim mekanizmaları içinde gereklidir.

·         İş sağlığı ve güvenliği denetimleri,

·         Sosyal sorumluluk denetimleri,

·         İş müfettişleri denetimleri (ÇSGB),

·         Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Denetimleri,

·         Ruhsat Denetimleri (Organize Sanayi Bölgesi, Belediye, Doğalgaz)

·         TSE Topraklama Ölçüm Raporu Başvurusu

·         Antalya Periyodik Topraklama Ölçüm Raporu

Antalya topraklama ölçümü firmaları

TSE topraklama denetimi başvurusu

Neden Topraklama?

Topraklama, elektrik ile çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlemdir. Kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistemdir. İnsan hayatını ve cihazların kullanım ömrünü riske atmamak için elektrik kaçağı riskine karşı topraklama kesinlikle yapılmalıdır. Böylece cihazda oluşabilecek elektrik kaçağı varsa, dokunduğumuzda elektrik akımı bizim üzerimizden değil, direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçer ve çarpılma tehlikesi ortadan kalkmış olur. Antalya ve tüm Türkiye de topraklama ölçüm ve raporu hizmetini veren firmalar arasında  topraklamanın önemini bilerek topraklama ölçümü yapan firmalar arasında  en sağlıklı bilgiyi almak için Sigma Test’e ulaşabilirsiniz. Çalışma Bakanlığı Ve TSE Denetimlerinde Topraklama Ölçümü Başvurusu konusunda tüm denetimcilerin Takdirini kazanmış firmamız Antalya Topraklama Ölçümü ve Raporu dendiğinde akla ilk gelen mühendislik firmasıdır.

Topraklamanın zayıf olması sadece çalışılamayan süreleri artırmaz. Topraklamanın yetersiz olması tehlikelidir ve ekipmanların arızalanma riskini artırır. Etkin bir topraklama sistemi olmadığında, elektrik çarpması tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Aygıt hataları, harmonik bozulma sorunları, güç faktörü sorunları ve oluşabilecek çok sayıda zor durumu belirtmeye gerek bile yoktur. Hata akımlarının izleyebileceği düzgün biçimde tasarlanmış ve bakımı yapılan topraklama sistemi olmadığında, bu akımlar, insanları da içeren istenmeyen yollar izleyebilir. Güvenliğin sağlanması için aşağıdaki kuruluşların topraklama ile ilgili önerileri ve/veya standartları vardır:

  • OSHA (İş Güvenliği Sağlık İdaresi)
  • NFPA (Ulusal Yangın Koruması İdaresi)
  • ANSI/ISA (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ve Instrument Society of America)
  • TIA (Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği)
  • IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)
  • CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi)
  • IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Bununla birlikte, iyi topraklama sadece güvenlik için değildir, aynı zamanda endüstriyel tesislerin ve ekipmanların hasar görmesini önlemek için kullanılır. İyi bir topraklama sistemi ekipmanların güvenilirliğini artırır ve yıldırım ya da hata akımları nedeniyle oluşabilecek hasarları azaltır. Elektrikten kaynaklanan yangınlar nedeniyle her yıl milyarlar kaybedilir. İlgili dava masrafları, personel kaybı ve şirket verimliliğindeki düşüş buna dahil değildir.                                            
 
Antalya ve tüm Türkiye de topraklama ölçüm ve raporu hizmetini veren firmalar arasında  topraklamanın önemini bilerek topraklama ölçümü yapan firmalar arasında  en sağlıklı bilgiyi almak için Sigma Test’e ulaşabilirsiniz. Çalışma Bakanlığı Ve TSE Denetimlerinde Topraklama Ölçümü Başvurusu konusunda tüm denetimcilerin Takdirini kazanmış firmamız Antalya Topraklama Ölçümü ve Raporu dendiğinde akla ilk gelen mühendislik firmasıdır.
topraklama ölçümü

Topraklama nedir ve ne işe yarar?

NEC, Ulusal Elektrik Kodu, Makale 100 topraklamayı şu şekilde tanımlar: “bir elektrik devresi ya da ekipmanı ile toprak ya da toprak görevi gören bir iletken gövde arasındaki, bilerek oluşturulmuş ya da kaza ile oluşmuş iletken bağlantı” Topraklamadan bahsedilirken, aslında iki farklı konu mevcuttur: zemin topraklaması ve ekipman topraklaması. Zemin topraklaması, genellikle nötr bir devre iletkeninden, toprağa yerleştirilmiş bir topraklama elektroduna giden kasıtlı bir bağlantıdır. Ekipman topraklaması bir yapı içerisindeki çalışan ekipmanın doğru biçimde topraklanmasını sağlar. Bu iki topraklama sistemi, sistemler arasında bir bağlantı olması istenmediği sürece ayrı tutulmalıdır. Bu, olası bir yıldırım düşmesi sonucu voltaj potansiyelindeki değişmeleri önler. Topraklama; insanları, tesisleri ve ekipmanı korumanın yanında hata akımları, yıldırım düşmesi, statik yükler, EMI ve RFI sinyalleri ve parazitlerin boşalması için güvenli bir yol sağlanması için yapılır.

 

topraklama ölçüm raporu

Topraklama Ölçümü Tesislerinde Ölçme ve Denetleme

Topraklama ölçümü ve topraklama raporu oluşturulması esnasında yapılacak işlemler yönetmelik madde 10-a ‘da açıklandığı üzere aşağıdaki gibidir. Bu işlemler periyodik olarak kontrol edilmektedir.
• Gözle muayene,
• Koruma iletkenlerinin ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
• Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
• Toprak özdirencinin ölçülmesi,
• Topraklama direncinin ölçülmesi,
• Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
• Çevrim empedansının kontrolü,
• Hata akımı koruma düzeninin kontrolü
Şeklinde sıralanmaktadır. Yetkili mühendis tarafından yapılacak olan işlemler esnasında yönetmelik ek-p de verilen şekilde formların kullanılması önerilmektedir. Ayrıca yine aynı ekte kontrol periyotlarına da değinilmiştir.

Antalya ve tüm Türkiye de topraklama ölçüm ve raporu hizmetini veren firmalar arasında  topraklamanın önemini bilerek topraklama ölçümü yapan firmalar arasında  en sağlıklı bilgiyi almak için Sigma Test’e ulaşabilirsiniz. Çalışma Bakanlığı Ve TSE Denetimlerinde Topraklama Ölçüm Raporu Başvurusu konusunda tüm denetimcilerin Taktirini kazanmış firmamız Antalya Topraklama Ölçümü ve Raporu dendiğinde akla ilk gelen mühendislik firmasıdır. Topraklama Ölçüm denetiminde insan hayatının önemini bilerek tüm ölçümler büyük bir titizlikle yapılıyor olup aynı zamanda işletme sahiplerine bu konunun hassasiyetiyle ilgili tüm bilgiler verilmektedir.

 

antalya topraklama ölçümü, antalya topraklama, topraklama ölçümü, topraklama, antalya, koruma, ölçüm, topraklama ölçüm raporu, rapor

Topraklama Ölçümü ve Topraklama Raporu Periyotları

• Yukarıda belirtmiş olduğumuz periyotlar, çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içerisinde muayene işlemleri, ölçme ve denetleme işlemlerine ilişkin tavsiye edilen periyotlar şu şekildedir:
• Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yıl,
• Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl,
• Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
• Topraklamalara ilişkin dirençlerin, muayene ve ölçülmesi için 1 yıl,
• Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller için 2 yıl,
• Sabit olmayan tesisler için:
• Sabit işletme elemanları için 1 yıl,
• Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay,
• Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerleri ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 yılı aşamaz.

Antalya ve tüm Türkiye de topraklama ölçüm ve raporu hizmetini veren firmalar arasında  topraklamanın önemini bilerek topraklama ölçümü yapan firmalar arasında  en sağlıklı bilgiyi almak için Sigma Test’e ulaşabilirsiniz. Çalışma Bakanlığı Ve TSE Denetimlerinde Topraklama Ölçüm Başvurusu konusunda tüm denetimcilerin Takdirini kazanmış firmamız Antalya Topraklama Ölçümü ve Raporu dendiğinde akla ilk gelen mühendislik firmasıdır. Topraklama Ölçüm denetiminde insan hayatının önemini bilerek tüm ölçümler büyük bir titizlikle yapılıyor olup aynı zamanda işletme sahiplerine bu konunun hassasiyetiyle ilgili tüm bilgiler verilmektedir.

 

 

antalya topraklama ölçümü

Topraklama Ölçümü Zorunlu mu?

Topraklama kanuni bir zorunluluktur, hayati tehlikesi olduğu için bir lüks değil yükümlülüktür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 44.maddesinde ‘’Topraklayıcılara ve Topraklama Tesislerine dair genel hükümler’’ ve 45. Maddesinde ‘’Gerilimli Bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı koruma düzenlerinin denetlenmesi’’ maddeleri 25.04.2013 tarih ve 28608 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘’İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’’ ile ‘’Topraklama, Yıldırımdan korunma ve Elektrik Tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.’’ maddeleri kapsamında topraklama ölçümü ve raporlanması en az yılda bir kez yapılmak üzere zorunlu hale getirilmiştir.

Antalya ve tüm Türkiye de topraklama ölçüm ve raporu hizmetini veren firmalar arasında  topraklamanın önemini bilerek topraklama ölçümü yapan firmalar arasında  en sağlıklı bilgiyi almak için Sigma Test’e ulaşabilirsiniz. Çalışma Bakanlığı Ve TSE Denetimlerinde Topraklama Ölçüm Başvurusu konusunda tüm denetimcilerin Takdirini kazanmış firmamız Antalya Topraklama Ölçümü ve Raporu dendiğinde akla ilk gelen mühendislik firmasıdır. Topraklama Ölçüm denetiminde insan hayatının önemini bilerek tüm ölçümler büyük bir titizlikle yapılıyor olup aynı zamanda işletme sahiplerine bu konunun hassasiyetiyle ilgili tüm bilgiler verilmektedir.

 

 

SİGMA TEST olarak tüm Türkiye’de yetkin mühendis kadromuzla güncel yönetmelik ve mevzuatlara göre topraklama ölçüm ve raporlama hizmeti vermekte olup, topraklama sistemi çözümleri konusunda da danışmanlık sağlamaktayız. Topraklama ölçüm hizmeti talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz..

TSE Topraklama Ölçüm Raporu Başvurusu

antalya topraklama ölçüm raporu

topraklama tesisatı

periyodik kontrol

muğla, burdur, afyon, denizli, ısparta

antalya topraklama ölçümü

Antalya çevrim empedans ölçümü