Kaçak Akım Koruma Rölesi Testi

Kaçak Akım Rölesinin Görevi Nedir ?

Üzerinden geçen devreye giren ve devreden çıkan akımların oluşturduğu farka göre içinde bulunan bir toroidin oluşturduğu manyetik akıya göre açma kapama yapan cihazlara kaçak akım rölesi denir. Eğer devreye giren ve devreden çıkan akımlar eşitse fark sıfır olur ve toroidde manyetik akı oluşmaz. Eğer bir fark oluştursa kaçak akım rölesi bunu algılayarak çok hızlı bir şekilde enerji kesilir. Yaşam alanlarında meydana gelebilecek bir kaçak akım yüksek değerlere ulaşırsa, can ve mal kaybına yol açabilir. Yine yalıtım hatasının neden olduğu kaçak akım değerleri de yangına sebep olabilir. Kaçak akım rölesinin görevi; yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir. 30mA’de hayat (İnsan Koruma), 300mA’de de tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir. 

Genelde kaçak akım rölelerinin kurulacak sisteme ek maliyet getireceği düşünülür. Ancak bu cihazlar kullanılmazlar ise, hem maddi hem de manevi kayıplar ortaya çıkabilir. Bunun için tesislerde ve yaşam alanlarında kaçak akım röleleri kullanılmalıdır. Ayrıca kurulacak yere göre uygun standartlar göz önünde bulundurularak uygun kaçak akım rölesinin seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Sadece kaçak akım rölesi kullanılarak koruma sağlanmaz. İşin gerçeği, tesisin topraklama sistemi ve var olan sigortaların yanında daha güvenli bir koruma amaçlı sistem tamamlayıcıları olarak kullanılmaları doğru olanıdır. 

ANTALYA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ TESTİ FONKSİYON TESTİ

Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi Neden Yapılır?

Elektrikle çalışan cihazlarda ve elektrik taşıyan kablolarda, yalıtım deformasyonu ya da montaj hatası sonucu kaçak akım oluşmaktadır. Bunun sonucunda can ve mal kayıpları yaşanabilir. Sistemin sağlıklı ve doğru çalıştığından emin olmak için periyodik olarak testlerin yapılması gereklidir. Sisteme kaçak akım rölesi entegre edildikten sonra da cihazların periyodik olarak belirli zamanlarda doğru ve sağlıklı çalışıp çalışmadığına ilişkin fonksiyon testleri yapılmalıdır. Aksi halde tesiste kaçak akım rölesi bulunmasına rağmen sağlıklı bir şekilde çalışmıyorsa, can ve mal kaybı meydana gelebilir. Bu yüzden kaçak akım rölesi bulunan tesislerde bu fonksiyon testlerinin belirli aralıklarla yapılması gerekmektedir.

ANTALYA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ TESTİ FONKSİYON TESTİ

Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testi Nasıl Yapılır?

Ölçümler, çok fonksiyonlu elektriksel test cihazı ile yapılır. Test ve ölçümler, kaçak akım koruma rölelerinin kontrol ettiği tüm son tüketici noktalarından olmalıdır. (Priz, elektronik cihaz, makine vb.) Kaçak akım koruma rölelerinin son tüketici noktalarındaki açma akımı (mA) ve açma zamanı (ms) ölçülerek anahtarın doğru akımda ve doğru zamanda açma yapıp yapmadığı kontrol edilir.

ANTALYA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ TESTİ

ANTALYA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ FONKSİYON TESTİ

ANTALYA KAÇAK AKIM ÖLÇÜMÜ