Katodik Koruma Kontrolü

Çevremizde bulunan metal yapıların birçoğu hava ya da suyla temas ettiğinde korozyona uğrar. Korozyon ise metal ve alaşımların bulundukları ortamda kimyasal/elektrokimyasal reaksiyon sonucu metalik özelliklerini yitirmeleri ve aşınmaları olarak tanımlanır. Korozyon, iş güvenliği ve çevresel boyut olarak ele alındığında çok ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Metal ve alaşımların izolasyon maddesiyle kaplanması tek başına korozyonu engelleyememektedir. Yeraltı ve su içerisindeki yapılarda, korozyonun önüne geçebilmek için katodik koruma sistemleri geliştirilmiştir. Katodik koruma sistemleri, korunması istenen yapının tüm yüzeyini katot haline dönüştürerek korozyonu engellemektedir.

ANTALYA KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre ve Nasıl Yapılır ?

Jeneratör periyodik kontrolü ve muayenesi; TS ISO 8528 serisi standartlarda belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Genel gözle kontrolün yanı sıra elektrik pano ve tesisatının kontrolleri, marş sistemi kontrolleri, yakıt kontrolleri, gösterge kontrolleri, blok ısıtıcı kontrolü, termal kontroller, akü kontrolleri, ses seviyesi kontrolleri ve topraklama kontrolleri de yapılmalıdır.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak İntersistem Teknik Personeli tarafından önceden bilgilendirilir.

Jeneratör Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Jeneratör periyodik kontrolü ve muayenesi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa jeneratör kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.Katodik Koruma Ölçümü Nedir – Neden Gereklidir?

Katodik koruma sistemlerinin tümünde anotlar zamanla tükenmekte ve istenilen katodik koruma sağlanamamaktadır.  Ayrıca dış akım kaynaklı koruma sistemlerinde trafo ve redresör ünitelerinin doğru çalışma sekansları sekteye uğrayabilmektedir. Katodik koruma sistemlerinin istenilen kriterlerde uzun süre çalışabilmesi için periyodik olarak ölçümü ve kontrolünün yapılması gerekmektedir. Arıza tespiti durumunda anlık revizyonlarla koruma sisteminin sürekliliği sağlanmalıdır.

Katodik Koruma Sistemi Ölçümünü Kimler Yaptırmalıdır?

  • Doğalgaz, akaryakıt ve su boru hatları olan tesisler
  • Akaryakıt dolum tesisi ve akaryakıt istasyonları
  • Deniz suyu ve tatlı su üzerinde bulunan liman ve köprü işletmeleri
  • Tatlı su depolama tankları olan tesisler
antalya-katotik-koruma-olcumu-raporu

Katodik Koruma Sistemi İle İlgili Standartlar

Sigma Test Kontrol ve Mühendislik bünyesindeki mühendisler, katodik koruma ölçümleri kapsamında, farklı tesis tiplerine ve tesislerin gereklerine uygun ölçümler gerçekleştirmektedir.

Hizmet verdiğimiz tesis tiplerinde kullanılan standartlar aşağıdaki gibidir:

TS 5141 EN 12954 Katodik Koruma – Gömülü veya Suya Daldırılmış Metalik Yapılar İçin – Boru Hatları İçin Genel Prensipler ve Uygulama

TS EN 13509 Katodik Koruma Ölçüm Teknikleri

antalya katodik koruma ölçümü

antalya katodik koruma kontrolü ve muayenesi