Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü

Araç / Taşıt Kaldırma Donanımı Nedir ?

TS EN 1493 Ürün standart’ın da; Otomobiller, motosikletler, kamyonlar, otobüsler, tramvay vagonları, demiryolu taşıtları, endüstriyel araçlar ve benzeri (aşağıda isimlendirilen taşıt) kara nakil taşıtlarını kaldırmak için kullanılan, kılavuzlu yük taşıma tertibatına sahip ve kaldırılmış yükün altında veya üstünde çalışmak için tasarımlanan kaldırma tertibatı olarak tanımlanmıştır.

ANTALYA ARAÇ KALDIRMA LİFTİ PERİYODİK KONTROLÜ VE MUAYENESİ

Araç / Taşıt Kaldırma Donanımı Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Ekipmanın Gözle Muayenesi: Sütunları ve yere bağlantısı, yük kaldırma elemanları, taşıma tertibatları, yakalama tertibatları, elektrik topraklama, Kumanda tertibatları, çatlaklık, korozyon, deformasyon, çarpıklık vb. gibi standartta belirtilen kriterler kontrol edilir.

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın, kaldırma tertibatı, hareket hızı, güvenlik sistemleri, kumanda tertibatı, mekanik/hidrolik sistemi, frenleme sistemi gibi donanımların işlevsellik kontrolleri gözlenir.

Statik-Dinamik Testler: Yük testleri ekipmanın kapasitesinin 1.15 katında dinamik ve 1.5 katında statik yük kaldırma testi uygulanması gerekmektedir.

Dinamik yük testi ekipman kapasitesinin 1.15 katı yükte kaldırma grubu hareket ettirilerek gözlemlenir.

Yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve 1.5 katında yüklü durumdayken ekipmanın statik yük testi gerçekleştirilir.

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ KONTROLÜ

ANTALYA ARAÇ KALDIRMA LİFTİ PERİYODİK KONTROLÜ

ANTALYA ARAÇ KALDIRMA LİFTİ PERİYODİK MUAYENESİ