Kriko Periyodik Kontrolü

Kriko Nedir ?

TS EN 1494+A1 Ürün standart’ın da; Bir yükün kaldırılmasını, indirilmesini ve hareket ettirilmesini sağlayan teçhizat tanımlanmıştır. Hidrolik kriko, Pompa ile birleşik hidrolik kriko, Pompa ile birleşik olmayan hidrolik kriko, Çeneli hidrolik kriko, Seyyar hidrolik kriko, Pnomatik kriko, Hidrolik transmisyon krikoları bu standartd kapsamındadır.

 

Kriko Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Ekipmanın Gözle Muayenesi: Yük kaldırma elemanları, taşıma tertibatları, elektrik topraklama, kumanda tertibatları, çatlaklık, korozyon, deformasyon, çarpıklık vb. gibi standartta belirtilen kriterler kontrol edilir.

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın, kaldırma tertibatı, hareket hızı, güvenlik sistemleri, kumanda tertibatı, mekanik/hidrolik sistemi, frenleme sistemi gibi donanımların işlevsellik kontrolleri gözlenir.

Statik-Dinamik Testler: Yük testleri ekipmanın kapasitesinin 1.25 katında dinamik ve 1.5 katında statik yük kaldırma testi uygulanması gerekmektedir.

Dinamik Test: Ekipmanın maksimum kapasitesinin 1.25 katı yük altında kaldırma sistemi çalıştırılarak ekipman gözlemlenir.

Yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve 1.5 katında yüklü durumdayken statik yük testi gerçekleştirilir.