Vinç Periyodik Kontrolü

Vinçler küçük, büyük pek çok işyerinde bulunur. 50 kiloluk küçük ağırlıklar için de, 100’lerce tonluk ağırlıkları kaldırmak ve taşımak için de kullanılırlar. Vinçlerin güvenli olarak çalışması taşıyıcı destekler, vinç konstrüksiyonu, tambur, halat, kanca, elektrik ekipmanları, kumandalar, hareket sınırlayıcılar, uyarı ve sinyaller gibi bir çok parçanın güvenliğine bağlıdır. Uygun kullanılmadığında, aşındığında, yıprandığında sonuçları ağır olan kazalara yol açar. Maalesef, sıklıkla devrilen, halatı kopan, freni boşalan vb. vinçlerle ilgili bir çok kaza ile karşılaşılmaktadır.

ANTALYA VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

Vinç periyodik kontrolleri bütün bu sistemlerin gözle kontrolleri, fonksiyon kontrolleri ve yük testlerinden oluşur. İşletmenin talebine göre Vinç’in imal edildiği kapasiteye veya bu kapasitenin altında kalmak koşuluyla, işletmecinin beyan ettiği en yüksek kullanılan kapasiteye göre test edilir. Örneğin 10 ton kapasiteli bir vinç, işletmede en fazla 5 ton kaldırmak için kullanılıyorsa, işletme yöneticilerinin beyanına göre 5 ton kapasite için test edilebilir ve buna göre raporlandırılır.

ANTALYA VİNÇ PERİYODİK MUAYENESİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre (RG Tarihi: 25.04.2013) vinç periyodik kontrol ve testleri en az yılda 1 kez gerçekleştirilir. Ancak, vinç üreticisinin talimatları ile işyeri ve vinç kullanım şartları göz önünde tutularak işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre bazı vinçlerin daha sık periyotlarla kontrol edilmeleri iş güvenliği açısından gerekli olabilir. Periyot sıklığını, 1 yılı geçmemek üzere işletme yetkilileri belirlerler.

ANTALYA VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

ANTALYA VİNÇ PERİYODİK MUAYENESİ