Caraskal Periyodik Kontrolü

Caraskal Nedir ?

EN 13157 Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı ürün standart’ında; Çapraz hareketli veya hareketsiz tek ünite halinde yük kaldırma mekanizmasıdır tanımlanmıştır. Hafif yüklerin taşınmasında kolaylık sağlamakla beraber enerjiye ihtiyaç duymaması ve seyyar olarak farklı yerlere taşınıp kullanılabilmesi sayesinde Sanayide hemen hemen tüm sektörlerinde kullanılmaktadır.

ANTALYA CARASKAL PERİYODİK KONTROLÜ
ANTALYA CARASKAL PERİYODİK MUAYENESİ

Caraskal Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Ekipmanın Gözle Muayenesi tahrik zinciri, Yük zinciri, yük kancası, askı kancası, korozyon, deformasyon, çarpıklık, makara kontrolü vb. gibi standartta belirtilen kriterler kontrol edilir.

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın, yük ve tahrik zincir çarkları, kanca emniyet mandalı, güvenlik sistemleri, gibi donanımların işlevsellik kontrolleri gözlenir.

Statik-Dinamik Testler: Yük testleri ekipmanın kapasitesi 20 ton’dan az ise 1.5 katı, 20 ton’dan fazla 1.25 katında dinamik ve 1.1 katında statik yük kaldırma testi uygulanması gerekmektedir.

Dinamik Test: Ekipmanın maksimum kapasitesinin 1.1 katı yük altında kaldırma sistemi çalıştırılarak ekipman gözlemlenir.

Yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve ekipmanın kapasitesine göre 1,25 veya 1,5 katında yüklü durumdayken statik yük testi gerçekleştirilir.

ANTALYA CARASKAL PERİYODİK MUAYENESİ

ANTALYA CARASKAL PERİYODİK KONTROLÜ