Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü

Sütunlu Çalışma Platformu Nedir ?

Sütunlu Çalışma platformları inşaat sektöründe gerek dış cephe çalışmalarında, gerekse yüklerin ve personelin taşınmasında günümüz koşullarında hızlı ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Standart geçen tanımı ‘geçici olarak kurulan, elle veya herhangi bir güçle çalışan ve bir veya birden fazla insanın çalışabileceği şekilde tasarımlanan, kremayer ve pinyon dişli tarafından yükseltilebilen, sütunların müstakil destek yapısından başka enine bağlantıya gerek olan veya gerek olmayan, destekleme sütunları ile yataklanan ve sütunlar boyunca hareket eden çalışma plâtformlarıdır.

– Bir veya birden fazla sütun,

– Sabitlenmiş veya sabitlenmemiş sütun,

– Sabit veya değişken uzunlukta sütun,

– Dik veya düşeyle 0° – 30° arasında eğim yapan sütunlar,

– Sabit veya asılı sütunlar,

– Hareketli veya statik taban (şasi veya taban gövdesi),

– Elle veya herhangi bir güçle çalışan kaldırma,

– Trafik kuralları gerekmeyen alanlar üzerinde çekilerek veya kendi gücüyle hareket ettirme,

– Elektrik, pnömatik veya hidrolik motorlar kullanılarak yürüme.

 

2sütuntanitim1

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre ve Nasıl Yapılır ?

Sütunlu Çalışma Platformlarının periyodik muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS EN 1495+A2 Kaldırma Platformları – Sütunlu Çalışma Platformları standardında belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

Sütünlu Çalışma Platformlarının muayenesi standartta belirtilen kriterlere göre

Ekipmanın görsel, platform kontrolü, sütun kontrolü, Ekipman yürüyüş yolunun kontrolü, kaldırma grubunun kontrolü, hareket mekanizmasının, elektriksel bağlantılarının, muhafazalarının, topraklama kontrolü, emniyet ekipmanlarının kontrolü ile yük ve fren testlerini kapsar.

Sütunlu Çalışma Platformlarının periyodik kontrolleri esnasında bakım firmasından yetkili bir personelinde İntersistem Teknik personeline eşlik etmesi gerekmektedir.

Yük testleri:

– Dinamik Yük Testi: Ekipman beyan kapasitesinin 1,1 katı yük ile çalıştığı mesafe boyunca test edilir.

– Statik Yük testi: Ekipman beyan kapasitesinin 1,25 katı yük ile yerden az bir miktar (100mm civarı) kaldırılarak 10 dakika boyunca test edilir. Test esnasında kabinin aşağıya kaymaması beklenmektedir.

– Paraşüt Fren Testi: Paraşüt fren testinin gerçekleştirilebilmesi için bakım firmasından bir yetkili personelin bulunması şarttır. Paraşüt fren testi ekipmanın beyan kapasitesinin 1,1 katında yükte gerçekleştirilir. Amaç ekipmanın frenlerinde, kaldırma gurubunda bir sorun meydana geldiği zaman yardımcıl fren olan paraşüt frenin görevini yerine getirip getirmediğinin kontrolüdür.

– Aşırı Yük Sensörü Kontrolü: Ekipmanın beyan yükünün 1,1 katı aşıldığında devreye giren bir aşırı yük sivicinin varlığı ve aktif olarak görevinin yerine getirip getirmediği kontrol edilir.