Kule Vinç Periyodik Kontrolü

Kule Vinç Nedir ?

TS EN 14439 + A2’ de Çalışma konumunda yaklaşık olarak düşey şekilde duran kulenin tepesine yerleştirilen bir kola sahip döner kollu kren olarak tarif edilmiştir.

ANTALYA KULE VİNÇ KONTROLÜ

Kule Vinç Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Nasıl Yapılır ?

Ekipmanın Görsel, Tırmanma Merdivenleri, Mastlar, Halat,Kanca, Frenler, Raylar, Kabin, İşlevsellik, Yürür grubu, ve Kaldırma grubu kontrolleri ile Statik-Dinamik yük testlerinin gerçekleştirilmesi ile Kule Vinç Periyodik Kontrol Muayenesi yapılır.

Görsel Kontroller: Korozyon, görülebilen çatlaklar, deformasyon durumu, çarpıklık-eğrilik vb. gibi

İşlevsellik kontroller: Ekipmanın yüksüz durumdayken yürür grubu, kaldırma grubu, kumanda fonsiyonları, fren vb. gibi işlevsellik kontrolleriStatik-Dinamik Testler: Yük testleri ekipmanın yük kaldırma diyagramında müsaade edilen kapasitenin 1.25 katında statik yük kaldırma testleri yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve 1.1 katında yüklü durumdayken ekipman hareket ettirilerek yük testleri gerçekleştirilir.

ANTALYA KULE VİNÇ KONTROLÜ

ANTALYA KULE VİNÇ PERİYODİK KONTROLÜ

ANTALYA KULE VİNÇ PERİYODİK MUAYENESİ

ANTALYA VİNÇ KONTROLÜ