İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrolü

İnşaat Asansörü Nedir ?

İnşaat sektörünün yoğun olarak aktif olduğu ve zamanla yarışıldığı günümüz şartlarında, gerek personel, gerek ise yüklerin taşınmasında büyük kolaylık sağlarlar.

Standart geçen tanımı ‘’Geçici olarak inşaatlara montajı yapılan güç aktarımlı sahaya giriş yetkisi bulunan insan taşımada kullanılan asansör’’ olup aşağıdaki kriterleri karşılayan ekipmandır.

– Kişi, kişiler ve malzemelerin nakliyesi amaçlı kullanılmalıdır

– Klavuzlu

– Dikey ile en fazla 15o açı ile çalışan

– Destekli veya tamamen kasnaklı çelik halat, dişli ve pinyon dişli veya geniş mafsalla tahrik edilen

– Direklerin montajda desteklenmesinde bağımsız konstrüksiyon gerektiren veya gerektirmeyen

ANTALYA İNŞAAT ASANSÖRÜ PERİYODİK KONTROLÜ

İnşaat Asansörlerinin Periyodik Kontrolü Ve Muayenesi Neye Göre ve Nasıl Yapılır ?

İnşaat Asansörlerinin – İnşaat Vinçlerinin periyodik kontrolü ve muayenesi; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile TS EN 12159 İnşaat vinçleri- Personel ve malzeme taşımak için- Düşey kılavuz raylı, kabinli standardında belirtilen kriterlere göre periyodik muayenesi yapılmalıdır.

İnşaat Asansörlerinin – İnşaat Vinçlerinin muayenesi standartta belirtilen kriterlere göre

Ekipmanın görsel, kabin kontrolü, kabin üstü kontrolü, kabin altının kontrolü, Durak kapılarının kontrolü, Kabin kapılarının kontrolü, Ekipman yürüyüş yolunun kontrolü, kaldırma grubunun kontrolü, elektriksel bağlantılarının, geçiş yollarının kontrolü ve topraklama kontrolü, emniyet ekipmanlarının kontrolü ile yük ve fren testlerini kapsar.

İnşaat Vinçlerinin – İnşaat Asansörlerinin periyodik kontrolleri esnasında bakım firmasından yetkili bir personelinde İntersistem Teknik personeline eşlik etmesi gerekmektedir.

ANTALYA GIRGIR VİNÇ PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

Yük testleri:

– Dinamik Yük Testi: Ekipman beyan kapasitesinin 1,1 katı yük ile çalıştığı mesafe boyunca test edilir.

– Statik Yük testi: Ekipman beyan kapasitesinin 1,25 katı yük ile yerden az bir miktar (100mm civarı) kaldırılarak 10 dakika boyunca test edilir. Test esnasında kabinin aşağıya kaymaması beklenmektedir.

– Paraşüt Fren Testi: Paraşüt fren testinin gerçekleştirilebilmesi için bakım firmasından bir yetkili personelin bulunması şarttır. Paraşüt fren testi ekipmanın beyan kapasitesinin 1,3 katında yükte gerçekleştirilir. Amaç ekipmanın frenlerinde, kaldırma gurubunda bir sorun meydana geldiği zaman yardımcıl fren olan paraşüt frenin görevini yerine getirip getirmediğinin kontrolüdür

– Aşırı Yük Sensörü Kontrolü: Ekipmanın beyan yükünün %20 si aşıldığında devreye giren bir aşırı yük sivicinin varlığı ve aktif olarak görevinin yerine getirip getirmediği kontrol edilir.

ANTALYA İNŞAAT ASANSÖRÜ PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

ANTALYA GIRGIR VİNÇ PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE