Boyler Periyodik Kontrolü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Boylerler, yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Boylerlerin periyodik kontrolleri yetkili personellerimiz tarafından yapılmakta ve uygunluk sağlanması halinde ekipmanın güvenle çalıştığını ve kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair rapor verilmektedir.
Tarafımızca verilen raporlar, ÇSGB denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

ANTALYA BOYLER PERİYODİK KONTROLÜ

Boyler Periyodik Kontrol Konuları

Boyler periyodik kontrollerinde ilgili standartlar gereğince aşağıdaki konularda muayene yapılmaktadır:
• Genel Kontroller
• Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri
• Basınçlı Tank Kontrolleri
• Basınç Testi

ANTALYA BOYLER PERİYODİK KONTROLÜ

ANTALYA BOYLER PERİYODİK MUAYENESİ