Otoklav Periyodik Kontrolü

Otoklavlar yüksek sıcaklık altında sterilizasyon veya lastik, kauçuk, cam gibi malzemelerin işlenmesinde kullanılan ekipmanlardır. Basınç içerdiklerinden dolayı basınçlı kap olarak sınıflandırılır ve uygun önlemlerin alınması gereklidir. 10-15 lt. gibi küçük kapasitelerde kullanılabildikleri gibi çok büyük hacimli de olabilirler. Teknolojik olarak da oldukça basit şekilde kapaklı bir kaptan ibaret olabildikleri gibi bilgisayar kontrollü değişik fonksiyonları içeren şekilde de olabilirler. Bazı otoklav tipleri buharı kendi yapılarında bulunan rezistanslarla üretirler. Diğer bazı otoklav tiplerinde ise buhar bir başka kaynaktan borular vasıtasıyla otoklava iletilir.

Otoklavlar buhar, basınç ve elektrikten kaynaklı riskler içerirler. Otoklavlarda manometre, termometre, kronometre gibi ölçü ekipmanları; presostat, termostat gibi kontrol cihazları ile emniyet ventilleri gibi güvenlik ekipmanları bulunur.

Otoklav periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümünde yer alan “Basınçlı Kap ve Tesisatlar” grubu içerisinde değerlendirilerek gerçekleştirilir. En geç yılda 1 kez periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Otoklav periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye makine mühendisleri ile makine tekniker veya yüksek teknikerleri yetkilidir.

Otoklav periyodik kontrollerinde ekipman yerleşimi, elektrik tesisat bağlantılarının uygunluğu, ekipmanın durumu (korozyon, deformasyon, kaynak dikişleri vb.), kapak durumu, ölçü ve kontrol cihazlarının çalışması gibi kontroller gerçekleştirilir. Test amacıyla ekipmanın maruz kaldığı maksimum basıncın 1,5 katı basınç uygulanarak hidrostatik test gerçekleştirilir. Emniyet ventilinin ise ekipmanın normal çalışma basıncını %10’dan fazla aşmadan tahliyeyi gerçekleştirdiği test edilir.