Hava Tankı / Kompresör Periyodik Kontrolü

Hava Tankı periyodik muayenesin de esas yapılması gereken hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerektiği ve ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. İ ş ekipmanları yönetmeliğinin 2.1 Basınçlı kap ve tesisatlar maddesin de açıkça belirtilmiştir.

ANTALYA KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

Hava tankının muayenesi Tahribatsız muayene yöntemleri olan gözle kontrol, Radyografik ve ultrasonik yöntemle kalınlık ölçme, Manyetik Parçacık ile Muayene, Sıvı Emdirme (Penetran Sıvısı) ile Muayene, Girdap akımları (Eddy Akımı) yöntemleri ile periyodik muayene yapılabilmektedir.

Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği Madde 2.11.2 de anlatılan anlık basınç dalgalanması, maksimum izin verilebilir basıncın %10 unda tutulmalıdır ibaresi yer almaktadır.

Hava tanklarında bir emniyet cihazı olmalıdır. Emniyet Valfi müsaade edilen en yüksek basıncın %10’undan fazla bir artışa neden olmadan açılmalıdır.

ANTALYA HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

Tankının periyodik muayenesinde

Hava Tankı dış çeperi, kaynakları herhangi bir deformasyon, korozyona karşı gözle kontrol edilir.

Hava tankı giriş ve çıkışları sistemden ayrılıp kapatıldıktan sonra tankda hava kalmayacak şekilde en üst noktadan su ile doldurulup işletme basıncının 1,5 katında basınç’a çıkartılarak hidrostatik test uygulanır varsa tankın üzerinde takılı olan manometre ve emniyet cihazının uygunluğu kontrol edilir ve 30 dk’lık hidrostatik test sonucunda tankta ve kaynaklarda deformasyon durumu gözlendikten sonra test işlemi bitirilir.

ANTALYA HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE

ANTALYA KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE